ADVISORY & SCIENTIFIC COMMITTEE
President:

Professor Emeritus Kapetanos G.    

Members:

Babis G.
Chatzokos Ip.
Christodoulou A.
Darmanis Sp.
Digkas G.
Drosos G.
Galanis N.
Gouvas G.
Kazakos K.
Karachalios Th.
Kiriakidis An.
Makris V.
Malizos K.
Megas P.
Michailidis G.
Papavasileiou Κ.
Papastergiou St.
Petsatodis G.
Potoupnis M.
Sayegh F.
Sarris I.
Verettas D.-A.
Vragalas V.
Xenakis Th.