ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (πατήστε για να κατεβάσετε το έντυπο)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τη γραμματεία του Συνεδρίου

Description: Description: cid:image001.gif@01CCF94C.DCDC5640
ERALtd • CONGRESSES • EVENTS • BUSINESSTRAVEL • INCENTIVES • TOURISM
17, Asklipiou Str., 10680 Athens-Greece
Tel.: +30 210 3634944, Fax: +30 210 3631690
E-mail: hgkouva@era.gr, Web site: www.era.gr