08.30-09.00 Εγγραφές
09.00-09.45 Βασική επιστήμη (3rd generation cementing, stem design, HXLP, tribology, femoral head size and liners)

Μέγας Π.
Τσιμέντο, εκβιομηχανική και η τεχνική 3ης γενεάς
Κύρκος Ι. HXLpoly Πολυεθυλένιο σήμερα. Εξελίξεις
Σάιεχ Φ. Τριβολογία. Ποια είναι η καλύτερη αρθρούμενη επιφάνεια; Δεδομένα σήμερα
Καπετάνος Γ. Μέγεθος κεφαλής. Το μεγάλο μέγεθος είναι καλό;
Καρβουνάς Γ. Προετοιμασία, MRSA screening, αναλγησία, κινητοποίηση
09.45-10.30

Κλινικά δεδομένα (Registries Scandinavian, UK, USA, Australian, Exeter data, socket and stem preparation tips and techniques)

Δίγκας Γ.
Arthroplasty registries Scandinavian, UK, USA, Australian
Δαρμανής Σ. Σχεδιασμός Exeter στυλαιού και data επιβίωσης μέχρι σήμερα
Ιωαννίδης Γ. Templating. Τα οδηγά σημεία στην ακτινογραφία
Αδάμ Σ. Μολύνσεις. Έκπλυση ή αναθεώρηση;
Ποτούπνης Μ. Αντιοστεοπορωτική αγωγή μετά την αρθροπλαστική. Υπάρχει ένδειξη;

10.30-11.15 Complex Primary arhroplasty (dysplasia, proximal femoral deformity, infection)

Βερέττας Α.
Αρθροπλαστική μετά από διατροχαντήριο κάταγμα. Τεχνικά σημεία
Καζάκος Κ. Αρθροπλαστική μετά από ημιολική αρθροπλαστική. Διαχείριση κοτύλης
Ξενάκης Θ. Custom made προθέσεις. Ποιες οι ενδείξεις τους σήμερα;
Πετσατώδης Γ. Δυσπλασία Ισχίου
11.15-11.40 Αντιπαράθεση: Crossfire cemented vs uncemented arthroplasty

Καραχάλιος Θ.
Why I prefer uncemented arthroplasty
Hubble Μ. Why I prefer cemented arthroplasty
11.40-12.00 Διάλειμμα- Ελαφρύ γεύμα
12.00-13.00 Live Surgery Video: Acetabular, Femoral preparation and cementing
Τσιρίδης Ε.
13.00-16.30 Πρακτική άσκηση σε πλαστικά οστά.
Ο κάθε εκπαιδευόμενος θα εκτελέσει μια πλήρη απομίμηση επέμβασης ολικής αρθροπλαστικής τύπου Exeter υπό την επίβλεψη των εκπαιδευτών
16.30-17.30 Πρακτική επίδειξη από τους εκπαιδευτές τριών τεχνικών αναθεώρησης ισχίου

1. Acetabular impaction grafting with rim wire mesh
2. Acetabular solid “7” graft
3. Jumbo sockets for contained acetabular defects
17.30-18.00 Σχόλια – Συμπεράσματα - Προτάσεις
Απονομή διπλωμάτων στους εκπαιδευμένους χειρουργούς