ΟΡΓΑΝΩΣΗ
Πανεπιστημιακή Ορθοπαιδική Κλινική ΓΝ «Παπαγεωργίου»

Πρόεδρος Συνεδρίου
Ιωάννης Κύρκος
Καθηγητής & Διευθυντής Πανεπιστημιακής Ορθοπαιδικής Κλινικής Γ.Ν. Παπαγεωργίου

Συντονιστής Πρακτικού Σεμιναρίου
Ελευθέριος Τσιρίδης
Αναπλ. Καθηγητής Α.Π.Θ., Πανεπιστημιακή Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν. Παπαγεωργίου

Συμβουλευτική Επιτροπή
Χριστοδούλου Αναστάσιος
Παπαστεργίου Στέργιος
Κυριακίδης Αναστάσιος
Γκούβας Γεώργιος
Μακρής Βασίλειος
Χατζηγιαννάκης Αθανάσιος
Καρανικόλας Αναστάσιος
Κουκουμπής Θεοδόσιος

Οργανωτική Επιτροπή
Σάιεχ Φάρες
Σαρρής Ιωάννης
Ποτούπνης Μιχάλης
Γαλάνης Νικηφόρος
Μακρής Βασίλης
Μιχαηλίδης Γαβριήλ
Παπαβασιλείου Κυριάκος