Η αρθροπλαστική ισχίου με χρήση “αυτοενσφηνούμενου” μηριαίου στελέχους τύπου Exeter και χρήση ακρυλικού τσιμέντου τρίτης γενεάς επανέρχεται δυναμικά στο διεθνές προσκήνιο (Ευρώπη, ΗΠΑ, Αυστραλία).  Ως πλεονεκτήματα της μεθόδου αναφέρονται:

  • - Η υψηλή βιωσιμότητα μέχρι και 30 χρόνια, σε υψηλά ποσοστά, στα Σκανδιναβικά αρχεία καταγραφής αρθροπλαστικών (registries)
  • - η εξατομικευμένη σταθεροποίηση μέσω του τσιμέντου με το περιβάλλον οστούν σε όλες τις ζώνες του μηριαίου
  • - η τελική εμβύθιση του στελέχους στο τσιμέντο πριν από την οριστική πήξη, γεγονός που επιτρέπει την αποκατάσταση του μήκους αλλά και του ανατομικού απόκλισης του μηριαίου αυχένα με μεγάλη ακρίβεια
  • - o μηχανισμός “ενσφήνωσης” (tapered) που επιτρέπει μακροχρόνια σταθερότητα παρά την αναμενόμενη εμβύθιση του στελέχους
  • - η επανεγχείρηση (revision) ενδοπροθέσεων με τσιμέντο απλουστεύεται με την τεχνική cement-in-cement revision  
  • - όχι υψηλό κόστος

Σκοπός της επιστημονικής αυτής εκδήλωσης είναι η πρακτική εκπαίδευση και εξοικίωση των νεότερων συναδέλφων με την τεχνική Exeter και γενικότερα τη φιλοσοφία, αλλά και τη χρήση της ολικής αρθροπλαστικής του ισχίου με χρήση ακρυλικού τσιμέντου.